Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Het rooster wordt steeds voor een half jaar gemaakt. Begin februari komt er een nieuw rooster. Het kan voorkomen dat vakken en lesuren anders in je rooster komen staan. Om verschillende redenen zijn er ook tussendoor roosterwijzigingen. Het is daarom belangrijk dat je dagelijks op je rooster kijkt.

Klik hier om naar je rooster te gaan.

 
Als een docent bijvoorbeeld door ziekte afwezig is, kunnen eerste of laatste lesuren vervallen. Tussenuren worden zoveel mogelijk voorkomen. In dat geval krijg je een invaller. Ieder lesuur zijn steeds twee docenten beschikbaar. Indien dit niet voldoende is, ga je met je klas naar de aula. Voor zover mogelijk zullen roosterwijzigingen en uitgevallen lesuren de dag ervoor of 's ochtends bekend gemaakt worden via de website.
 
Tijdens de pauzes blijven de leerlingen van klas 1 en 2 op het schoolterrein. Dat wil zeggen in de aula en de gangen (met uitzondering van de nieuwbouw) of op het achterplein. Vanaf klas 3 mogen leerlingen ook op het voorplein en indien gewenst het schoolterrein verlaten. Het is nergens op het schoolterrein toegestaan te roken.