Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Ziekteverzuim dient op de eerste dag van de afwezigheid vóór 10.00 uur telefonisch te worden gemeld. Het telefoonnummer is 071-5171131. Als het verzuim langer dan één dag duurt, dient de leerling bij terugkomst op school een absentiebriefje mee te brengen, waarin begin- en einddatum van de ziekte staan vermeld. Leerlingen die wegens ziekte eerder naar huis willen gaan, moeten zich eerst melden bij de administratie. Daar wordt contact opgenomen met de ouders.