Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Privacy

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen gehouden aan de regels met betrekking tot privacy. Hoe de scholen dat doen staat in het Privacyreglement.

Mediatheek

Duinzigt beschikt over een moderne, goed toegeruste mediatheek. Er staan 20 computers en een printer/kopieerapparaat, waar leerlingen gebruik van kunnen maken. De belangrijkste functie van de mediatheek is natuurlijk het lezen en lenen van boeken.

Lees meer: Mediatheek

Lestijden

Alle lessen duren 50 minuten. Tijdens vergaderdagen geldt er een verkort rooster. De lessen duren dan 40 minuten. Het 7e en 8e lesuur zou kunnen vervallen wanneer de docent bij deze vergadering aanwezig moet zijn. 

Lees meer: Lestijden

Rechten en plichten

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en goede begeleiding. Daar staan uiteraard een aantal plichten tegenover zoals op tijd in les aanwezig zijn, de les niet verstoren en huiswerk maken. Alle rechten en plichten staan beschreven in het leerlingenstatuut, dat steeds na twee jaar opnieuw wordt vastgesteld.
 

Lessentabel

In de onderbouw (1- en 2mavo en 1-, 2- en 3havo) zijn alle vakken klassikaal. Leerlingen maken alle binnen Duinzigt XL een keuze voor Sports, Arts of Discovery). Vanaf 3mavo zijn er naast verplichte vakken ook keuzevakken. Halverwege het schooljaar zijn er kleine wijzigingen in het rooster mogelijk. Dat geldt zowel voor het lesrooster als voor het aantal uur dat een vak gevolgd wordt.