Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Missie en visie

Waar Duinzigt voor staat is verwoord in de missie en visie van de school. Die luidt:

  • We zorgen voor een sociaal klimaat waarin leerlingen zich gekend en erkend voelen.
  • We bieden een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte begeleiding.
  • We brengen leerlingen naar een succesvolle afsluiting van een plezierige Duinzigttijd

Lees meer: Missie en visie

Ivo-werkwijze

Veel VO-scholen richten zich op de 'gemiddelde leerling'. Het probleem is echter dat die gemiddelde leerling niet bestaat. De ene is goed in wiskunde en zwak in talen, de andere precies andersom. De ene leert heel zelfstandig, de andere heeft juist behoefte aan wat extra hulp. Iedere leerling is uniek! Hoe kun je nu het beste omgaan met al deze verschillen? Duinzigt heeft het antwoord gevonden in de IVO-werkwijze. IVO staat voor 'Individualiserend Voortgezet Onderwijs'. Kern hiervan vormen de zogenaamde 'i-uren' en 'herkansingen'. Dat betekent kort gezegd dat er (waar nodig) extra begeleiding geboden wordt.

Lees meer: Ivo-werkwijze

XL, een heleboel extra's

Hoofd en hart

Voor Boeke was al duidelijk dat het in het onderwijs niet alleen moest gaan over de cognitieve talenten van leerlingen. Hij sprak over de 'gelijkwaardige ontwikkeling van hoofd, hart en handen'. Anno nu spreken we van Duinzigt XL als een kapstok om allerlei binnen- en buitenlesactiviteiten aan op te hangen. Het gaat om de creatieve en kunstzinnige vorming en de motorische en sportieve ontwikkeling van leerlingen. Onder de brede XL-vlag valt ook de talentstroom Duinzigt XL Sports, Arts en Discovery.

Lees meer: XL, een heleboel extra's