Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs houdt in de gaten of scholen zich houden aan de wet- en regelgeving, de financiƫn op orde hebben en voldoende kwaliteit bieden. Dat laatste blijkt uit een aantal indicatoren, zoals het rendement van de onderbouw en de bovenbouw, het slagingspercentage en het gemiddelde examencijfer. Op de website van de Inspectie vindt u de meerjarenopbrengst en de opbrengstenkaart van onze school. In de toezichthistorie kunt u zien dat de Inspectie in alle jaren de kwaliteit van het onderwijs op Duinzigt als voldoende heeft beoordeeld.

Lees meer: Resultaten

Tevredenheid

Jaarlijks wordt in leerjaar 3 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dat gebeurt zowel onder leerlingen als ouders. Het onderzoek dat daarbij gebruikt wordt maakt het mogelijk de uitslag van Duinzigt te vergelijken met die van andere scholen. Omdat het tevredenheidsonderzoek jaarlijks wordt herhaald, is het mogelijk om ook met voorgaande jaren te vergelijken. Op deze wijze kunnen we zien of het gevoerde beleid met de specifieke doelstellingen vruchten afwerpt. De uitslag kunt u vinde op www.scholenopdekaart.nl.

Onderwijstijd

De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs (onderwijstijd). Vanaf schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer, maar een urennorm per opleiding. Iedere vmbo-leerling moet in vier jaar tijd een programma van 3700 uur kunnen volgen; ruwweg in de eerste 3 leerjaren telkens 1000 uren en in het laatste leerjaar 700 uren. Voor de havoleerling geldt een totaal van 4700 uur.

Lees meer: Onderwijstijd