Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet Passend onderwijs, wat inhoudt dat scholen binnen een regio samenwerken om aan alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Wat Duinzigt aan basis- en extra ondersteuing kan bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Persoonlijke mentor

Op Duinzigt is iedere docent ook mentor. De mentor draagt zorg voor de persoonlijke begeleiding van een aantal leerlingen. Met een leerlingenaantal van 600 en een docentencorps van 40 zijn dat gemiddeld 15 leerlingen per mentor. Een klas heeft dus over het algemeen twee mentoren.

Lees meer: Persoonlijke mentor

Dyslexie

Wij zijn van mening dat leerlingen het onderwijs moeten volgen dat past bij hun capaciteiten. En dat geldt dus ook voor leerlingen met dyslexie. Zij moeten er vaak wel meer moeite voor doen. Bij de begeleiding van dyslectische leerlingen streven we ernaar om hen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken.

Lees meer: Dyslexie