Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Klaar voor de toekomst

De sector Duinzigt in Oegstgeest is een school voor mavo en havo-instroom. De school is centraal gelegen nabij het winkelcentrum Lange Voort en met fiets en bus goed te bereiken. Mede dankzij de prachtige locatie aan de rand van het Bos van Wijckersloot ademt het gebouw rust en ruimte uit. Op dit moment zitten er ongeveer 600 leerlingen op Duinzigt. Zij zijn afkomstig van veel verschillende basisscholen uit de Bollenstreek en de regio Leiden. Op Duinzigt wordt gewerkt met de ivo-werkwijze. Daardoor kunnen we het onderwijs afstemmen op de individuele behoeften van leerlingen. Maar we hebben ook Duinzigt XL, waarin we leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De zusters

Duinzigt werd in 1850 gesticht door de Zusterscongregatie van de Franciscanessen uit Roosendaal. Begonnen als kleuterschool en lagere school, groeide Duinzigt eind jaren '80 van de vorige eeuw uit tot de grootste categorale mavo van Nederland. In diezelfde periode verdwenen de laatste zusters uit het schoolbeeld. Het gedachtegoed, waarvoor zij stonden, leeft echter voort tot op de dag van vandaag. De oproep om te 'woekeren met je talenten' inspireert ons om het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen. In de traditie van de Franciscanessen willen wij iedereen met een uitgestoken hand tegemoet treden en niemand bij voorbaat uitsluiten.

Kees Boeke

Op Duinzigt wordt gewerkt volgens de ivo-werkwijze. Grondlegger van het Individueel Voortgezet Onderwijs is Kees Boeke. Zijn idee├źn kregen rond 1920 vorm in de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Boeke noemde leerlingen 'werkers' en docenten 'medewerkers'. Hij zag 'een volwaardige persoonlijke ontplooiing van elk individu' als de centrale doelstelling van het onderwijs. Hij bedoelde hiermee een gelijkwaardige ontwikkeling van 'hoofd, hart en handen'. Op Duinzigt komt de individualiserende werkwijze het sterkst tot uiting in het aftekensysteem en de i-uren. De volwaardige persoonlijke ontplooiing krijgt vorm in het brede aanbod van vormende activiteiten binnen en buiten de lessen.