Profielwerkstuk klas 4

Nieuws - Profielwerkstuk klas 4

Dinsdag 20 september zijn de vierdeklassers gestart met hun zogenaamde 'profielwerkstuk' (afgekort PWS), een verplicht onderdeel van het vmbo-examenprogramma. 

Het PWS is een onderzoek naar een vervolgopleiding of beroep. Na het maken van het profielwerkstuk moeten leerlingen met meer zekerheid kunnen zeggen of een beoogde opleiding echt iets voor hen is. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om een actueel onderwerp te onderzoeken. Voor het maken van het profielwerkstuk wordt drie maanden uitgetrokken. De leerlingen beginnen met het maken van groepjes en het bedenken van hoofd- en deelvragen. De lijst van onderwerpen is vaak net zo divers als de leerlingen zelf: van vliegtuigtechniek, eigen wijnbedrijf en landmacht tot advocatuur, kinderopvang en game-development.

Tijdens de eerste tentamenweek en op 5 december is er nog tijd gereserveerd om aan het PWS verder te werken. Op 6 december moet het worden ingeleverd en op dinsdag 13 december vinden de presentaties plaats. Het is belangrijk dat leerlingen ook tussendoor regelmatig aan het PWS werken en contact hebben met hun begeleider.

Bij de presentatie zijn er twee rondes waarin groepjes leerlingen hun profielwerkstuk presenteren: van 15.00 tot 16.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. De indeling zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt. De presentatie telt als tentamen voor het vak Nederlands, maar is ook onderdeel van de eindbeoordeling van het PWS. Zowel het werkstuk als de presentatie moeten minimaal voldoende zijn voor een voldoende eindbeoordeling. En dat is weer nodig om te kunnen slagen, want géén voldoende voor het profielwerkstuk betekent géén diploma!