Aanmelding Groeiklas

Nieuws - Aanmelding Groeiklas

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Komt de stap naar het voortgezet onderwijs voor uw kind op dit moment net iets te vroeg? Zijn er nog persoonlijke ontwikkeldoelen waar aan gewerkt moet worden voordat 

uw kind succesvol aan de brugklas kan beginnen? Dan is de Duinzigt Groeiklas wellicht een passend alternatief. Aanmelding voor de Groeiklas geschiedt op een iets andere wijze dan bij aanmelding voor de reguliere brugklas. Om te onderzoeken of uw kind in de Groeiklas op zijn plek zal zijn, nemen we de tijd voor een uitgebreide intake.

Omdat er altijd een goede aanleiding is om de Groeiklas te overwegen, maar de uitkomst van de intake niet op voorhand vast staat, is het belangrijk dat alle betrokkenen vroegtijdig met elkaar in contact treden. Ouders dienen vóór 15 februari hun interesse kenbaar te maken bij dhr. Van Boven, projectleider van de Groeiklas. Van basisscholen vragen we vervolgens om een inhoudelijke onderbouwing te geven, zodat de aannamecommissie vóór 15 maart een besluit kan nemen. Indien de commissie besluit uw kind niet in de Groeiklas te plaatsen heeft u nog (kort) de tijd om een alternatief te zoeken .

De Groeiklas is een gezamenlijk initiatief van Teylingen College Duinzigt en Sophia Scholen. Er zal in schooljaar 2022-2023 één Groeiklas gevormd worden met maximaal 20 leerlingen. Bij meer belangstelling dan plaatsen zullen leerlingen van de Sophia Scholen als eerste worden geplaatst, mits aan genoemde procedure en voorwaarden is voldaan.