Profielwerkstuk (PWS)

Nieuws - Profielwerkstuk (PWS)

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Een verplicht onderdeel van het vmbo-examenprogramma is het zogenaamde 'profielwerkstuk' (PWS). Het PWS is een onderzoek naar een vervolgopleiding of beroep.

Na het maken van het profielwerkstuk moeten leerlingen met meer zekerheid kunnen zeggen of een beoogde opleiding echt iets voor hen is. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om een actueel onderwerp te onderzoeken. Voor het maken van het profielwerkstuk wordt drie maanden uitgetrokken. Half september zijn de leerlingen gestart met het maken van groepjes en het bedenken van hoofd- en deelvragen. De lijst van onderwerpen is al net zo divers als de leerlingen zelf: van vliegtuigtechniek, eigen wijnbedrijf, dans en vormgeving, advocatuur en game-development.

In de reisweek , maar ook op 8 november (na het laatste tentamen) en op 3 december is er tijd gereserveerd om aan het PWS verder te werken. Op 7 december moet het worden ingeleverd en op dinsdag 14 december vinden de presentaties plaats. Het is belangrijk dat leerlingen ook tussendoor regelmatig contact hebben met hun begeleider.

Bij de presentatie zijn er twee rondes waarin groepjes leerlingen hun profielwerkstuk presenteren: van 15.00 tot 16.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. De indeling zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt. De presentatie telt als tentamen voor het vak Nederlands, maar is ook onderdeel van de eindbeoordeling van het PWS. Zowel het werkstuk als de presentatie moeten minimaal voldoende zijn voor een voldoende eindbeoordeling. En dat is weer nodig om te kunnen slagen, want géén voldoende voor het profielwerkstuk betekent géén diploma!