IT&M in onderbouw

Nieuws - IT&M in onderbouw

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Met ingang van komend schooljaar volgen leerlingen in 1-mavo, 1-havo en 2-mavo het vak IT&M. Onlangs heeft de medezeggenschapsraad met deze wijziging ingestemd.

Tot nu toe was Informatietechnologie & Media een vak dat in klas 3- en 4-mavo gekozen kon worden. Dat zal zo blijven totdat in 2024 de Nieuwe Leerweg wordt ingevoerd. Het streven van de overheid is om vanaf schooljaar 2024-2025 vmbo-tl en vmbo-gl samen te voegen tot een nieuwe leerweg met als voorlopige werknaam "de Nieuwe Leerweg". Alle leerlingen zullen dan in de bovenbouw een nieuw te ontwikkelen praktisch vak gaan volgen. Op Duinzigt  bereiden we ons voor op Informatietechnologie (IT) en Zorg & Welzijn (Z&W).

Om leerlingen voor te bereiden op IT&M (of IT) in de bovenbouw, en meer in het algemeen op een toekomst waarin technologie een steeds grotere rol gaat spelen en van hen andere vaardigheden zullen worden gevraagd, starten we komend jaar dus met IT&M in de onderbouw. Omdat IT&M naast een technisch vak ook een heel creatief vak is, zal veel worden samengewerkt met handvaardigheid. De komende maanden worden gebruikt om tot een aantrekkelijk lesprogramma te komen.

Om een indruk te geven van wat IT&M inhoudt, hebben Dave, Dion en Jorian uit klas 4 een spectaculair filmpje gemaakt. "Fasten your seatbelts" en zet het volume aan!