Duinzigt groeit met Groeiklas

Nieuws - Duinzigt groeit met Groeiklas

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

We kunnen opgelucht adem halen. Het niet doorgaan van de voorlichtingsavonden heeft niet geleid tot minder aanmeldingen. Sterker nog, Duinzigt zit in de lift!

Startten we augustus 2020 met 143 brugklassers, komend schooljaar verwachten we er zo'n 170 te verwelkomen. De toename is voor een groot deel op het conto van de Groeiklas te schrijven. Leerlingen in de Groeiklas volgen een tussenjaar en gaan in 2022 met veel extra bagage naar de brugklas. De Groeiklas is een nieuw aanbod dat in samenwerking met Sophia Scholen is ontwikkeld en zal worden uitgevoerd.

Als gevolg van de lockdown hebben we Duinzigt niet op de vertrouwde manier aan ouders en leerlingen kunnen laten zien. De twee voorlichtingsavonden en de open lesmiddag konden geen doorgang vinden. Waar veel andere VO-scholen als alternatief voor online voorlichting kozen, hebben wij ruim 200 belangstellende ouders persoonlijk gesproken en (toen het weer kon) er bijna 180 individueel door de school rondgeleid. 

170 nieuwe eerstejaars in het jaar dat Duinzigt 170 jaar bestaat, is echt een heel mooi resultaat. Het kan niet anders dan dat de positieve verhalen van onze ouders en leerlingen hebben bijgedragen aan dit succes. Heel veel dank!