Nieuws - Toetsing en overgang

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Begin dit schooljaar hebben we ons best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren over wat uw zoon/dochter te doen stond om bevorderd te kunnen worden naar het volgende leerjaar.

Dit overzicht van toetsen en overgangsnormen (het Programma van Toetsing en Overgang) vindt u in de Informatiegids, die in september is uitgereikt en op onze website. Maar toen kwam het corona-virus, ging de school op slot en schakelden docenten en leerlingen over op online onderwijs. Met alle mitsen en maren kunnen we stellen dat verreweg de meeste leerlingen deze periode goed doorgekomen zijn.

Docenten hebben in de afgelopen weken zoveel mogelijk geprobeerd het jaar-programma aan te houden. De indruk is dat de meeste leerlingen de online lessen goed hebben gevolgd en zelfstandig hebben gewerkt. Bij het thuisonderwijs was het afsluiten van een leerstofonderdeel met een toets soms lastig. Toch hebben docenten en mentoren een goede indruk gekregen van de voortgang in de afgelopen maanden.

Vanaf 2 juni gaan de leerlingen weer naar school en zal er voor de meeste vakken nog een schriftelijke toets gemaakt worden. Er zal ook gelegenheid zijn om nog toetsen van voor 16 maart in te halen en te herkansen en waarschijnlijk ook nog wel van daarna. Maar in de anderhalve meter-school zullen we het aantal aanwezige leerlingen en hun verplaatsingen goed moeten monitoren. Dat betekent dat we in het "nieuwe normaal" per leerling zullen bekijken welke toetsen nog kunnen of moeten worden ingehaald of herkanst .

Als we begin juli de eindbalans opmaken, zullen leerlingen niet alle toetsen hebben gemaakt die in het PTO vermeld staan. Ook hebben ze misschien niet alle herkansingen kunnen maken, die ze nog hadden willen maken. We zullen tijdens de rapportvergadering alle leerlingen uitgebreid bespreken, waarbij we verder kijken dan alleen het gemiddelde eindcijfer. U mag erop vertrouwen dat we bij twijfels, deze met u bespreken om samen te bepalen wat wijsheid is.

Als na de zomer in het volgende leerjaar blijkt dat leerlingen bij een vak bepaalde kennis of vaardigheden missen, zullen we kijken hoe we dit met extra lessen, i-uren en toetsen kunnen herstellen.