Nieuws - Vanaf 2 juni

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Na ruim twee maanden thuisonderwijs komen leerlingen van klas 1, 2 en 3 op dinsdag 2 juni weer naar school. Dat wil zeggen ongeveer de helft van de leerlingen. De andere helft zal nog een dagje geduld moeten hebben.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om alles in goede banen te leiden. Belangrijkste uitgangspunten zijn 1) voldoende afstand en 2) zo weinig mogelijk verplaatsingen. Klassen zullen worden gesplitst in twee of drie groepen. Leerlingen komen twee (misschien drie) dagen naar school en blijven gedurende de schooldag in hetzelfde lokaal. Er wordt gewerkt met het 40-minutenrooster (drie lessen, een pauze en dan weer drie lessen).

Docenten worden zoveel mogelijk ingezet om op school les te geven. Zij zullen een zelfde les dus twee of drie keer moeten geven. Daardoor zijn zij op de dagen waarop de leerlingen thuis werken, niet op dezelfde wijze online beschikbaar als tot nu toe het geval is. Uitleg geven en vragen stellen zullen voornamelijk in de klas gebeuren. We verwachten dat deze situatie zal voortduren tot de zomervakantie.

Het PTO zal worden aangepast. Dat geldt zowel voor de toetsen als voor de overgangscriteria. Het aantal contactmomenten met de vakdocenten tot de zomer is beperkt en dat geldt ook voor het aantal toetsmomenten. Voor ieder vak komt er waarschijnlijk nog maar één moment voor een theoretische toets. Meer duidelijkheid hierover ontstaat zodra er zicht is op een nieuw rooster. Voor klas 3-mavo geldt dat de tentamens zoals beschreven in het PTA wel doorgaan.

Na 13.00 uur zullen er geen lessen meer gegeven worden. De middagen zullen worden gebruikt voor maatwerk en begeleiding (mentor-halfuur, i-uren, herkansen, inhalen). Docenten benutten deze tijd ook om te zorgen dat de leerlingen de dagen thuis goed aan het werk kunnen blijven.  Intussen zijn de materialen in huis of besteld om handen, tafels en deurknoppen schoon te houden en om leerlingenstromen in goede banen te leiden. Er wordt nog nagedacht over de binnenkomst, vertrek, pauzes en toiletbezoek.

Duidelijk is dat we het samen moeten doen en dat de medewerking van de leerlingen essentieel is. Als leerlingen in het lokaal netjes op anderhalve meter zitten en vervolgens bij de deur staan te dringen of elkaar op de gang om de nek vliegen, zijn alle inspanningen voor niets geweest.