Nieuws - 4 juni Vlag-dag

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Op 8 april is meer duidelijk geworden over de afwikkeling van het examenjaar nadat was besloten dit jaar geen centraal examen te houden. Zo weten we

nu dat het SE-cijfer volgens de geldende regels zal worden afgerond op een geheel getal. Op basis daarvan wordt duidelijk of leerlingen het diploma, dat hen toegang geeft tot de gewenste vervolgopleiding, behaald hebben. Aangezien er geen centraal examen is, vervalt logischerwijs de eis van een 5,5 gemiddeld.

Verder is besloten om 4 juni te nemen als 'vlag-dag' voor de geslaagden. Onder normale omstandigheden gaat het uithangen van de vlag natuurlijk gepaard met een moment van euforie en ontlading. Dat zal nu anders zijn, maar samen met hopelijk heel veel blije gezichten zal het toch een feestelijke aanblik geven. Hoe de diploma-uitreiking eruit komt te zien, zal afhangen van het verloop van de corona-crisis.

Leerlingen die op 4 juni nog niet geslaagd zijn, krijgen niet zoals gebruikelijk één, maar twee herkansingen. Deze zogenaamde 'resultaatverbetertoetsen' kunnen ook gebruikt worden om het cijfer van een niet-CE-vak zoals maatschappijleer 1 te verbeteren. Docenten gaan deze toetsen nog maken, waarbij zoveel mogelijk de stof van het gehele PTA bevraagd zal worden. Het cijfer wordt gemiddeld met het oorspronkelijke SE-cijfer, behalve als dit tot een lager gemiddelde leidt. Vandaar zeker die bijzondere naam: resultaatverbetertoets?!