Nieuws - Geen Centraal Examen!

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Vanmorgen is duidelijk geworden dat het Centraal Examen niet doorgaat. Op basis van de resultaten van het Schoolexamen zullen leerlingen wel of niet het diploma ontvangen.

Voor de korte termijn betekent het dat het aangepaste tentamenrooster dat we vorige week communiceerden, komt te vervallen. Alle geplande mondelinge tentamens van deze week worden tot na 6 april uitgesteld. Als de situatie het toelaat, zullen deze tussen 7 en 17 april alsnog plaatsvinden.  

Na de meivakantie maar vóór 1 juni zullen de laatste schriftelijke tentamens worden afgenomen. Voor de duidelijkheid, het gaat om de tentamens die oorspronkelijk in tentamenperiode 3 gepland waren. Met andere woorden alle leerstofonderdelen van het PTA dat in september is uitgereikt, moeten worden getoetst. Het resultaat van deze tentamens bepaalt of leerlingen slagen of zakken.

Binnenkort komt er meer informatie over een nieuwe landelijke slaag/zak-regeling en een extra herkansingsmogelijkheid.