Nieuws - Definitieve vakkenkeuze

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Op 19 maart moeten de leerlingen van 2-mavo en 3-mavo het definitieve keuzeformulier inleveren. Hopelijk hebben ze voldoende inzicht gekregen in de vragen:

"wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?" om een goede keuze te maken. Twee derde van onze leerlingen stroomt na het behalen van het vmbo-tl-diploma door naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In de meeste gevallen bepaalt een toelatingstest of zij worden geplaatst op niveau 3 of 4. Naast het behalen van het vmbo-tl-diploma worden er bij de meeste MBO-opleidingen géén eisen gesteld aan het vakkenpakket.

Een derde van onze leerlingen (uit 3-havo en 4-mavo) stroomt echter door naar een school met 4- en 5-havo. Voor wie deze optie wil openhouden, kan een 'verkeerde keuze' wel gevolgen hebben. Als je in klas 3-mavo een vak niet gehad hebt, kun je dat vak niet in de examenklas alsnog kiezen. En dat kan consequenties hebben voor de mogelijke doorstroom naar 4-havo. In 4-havo kies je namelijk (net als in 4-mavo) een profiel. En in ieder profiel zit een aantal verplichte vakken.

Zo is het vak wiskunde verplicht bij de profielen Natuur & Techniek (N&T), Natuur & Gezondheid (N&G) en Economie & Maatschappij (E&M). Het profiel Cultuur & Maatschappij (C&M) kun je kiezen zonder wiskunde, maar dan is wel een tweede moderne vreemde taal verplicht. Je kunt dus niet doorstromen naar 4-havo zonder wiskunde of een tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) in klas 4-mavo.

Verder moet je er bij je keuze rekening mee houden dat in 4-havo bij de profielen C&M en E&M het vak geschiedenis verplicht is. Bij het profiel N&T moet je in 4-mavo zowel nask1 als nask2 hebben gevolgd en bij het profiel N&G het vak nask2.

Het is mogelijk om in 4-mavo examen te doen in een extra vak. Dit is alleen wenselijk en verstandig als je er aan het einde van klas 3-mavo goed voor staat, en bijvoorbeeld overweegt om door te stromen naar de havo. Het is niet bedoeld om de risico's te spreiden. Je komt in aanmerking om in 4-mavo een extra vak te kiezen als je voor de vakken die in 4-mavo op je cijferlijst komen te staan gemiddelde een 6.5 of hoger staat. Dat zijn Nederlands, Engels, de vijf gekozen examenvakken en maatschappijleer dat je al in 3-mavo hebt afgesloten.