Nieuws - Toets- en tentamenweek

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Maandag 6 januari 2020 zijn de leerlingen nog vrij! Een week later begint de eerste toetsweek van klas 1, 2 en 3. Die valt samen met de tentamenweek van klas 4.

Om precies te zijn: de examenleerlingen beginnen al op vrijdag 10 januari, terwijl de leerlingen van klas 1, 2 en 3 op maandag 13 januari hun eerste toets hebben. De laatste toetsen en tentamens zijn op vrijdag 17 januari. Deze toetsweek voor klas 1, 2 en 3 is nieuw. Tot vorig jaar kenden we alleen aan het einde van klas 3 een toetsweek, ter voorbereiding op de tentamenperiodes in klas 4. Dat Duinzigt nu wel twee toetsweken heeft, is een keuze die voortvloeit uit de laatste onderwijs-CAO. Daarin wordt gesteld dat scholen enerzijds de werkdruk voor docenten moeten verminderen en anderzijds tijd moeten creƫren om lessen te ontwikkelen. Met instemming van de medezeggenschapsraad is gekozen voor een week in januari en een week in juni waarin docenten 's middags geen lessen hebben. Deze optie had de minste consequenties voor de organisatie en het onderwijs.

In klas 1 en 2 is het aantal toetsen nog beperkt en bevat bovendien een aantal onderdelen waarvoor niet geleerd hoeft te worden. Zo is er in klas 1 een biologie-practicum en een gastles van een dichter en wordt in klas 2 een aantal taken van de Cito-Tussentoets afgenomen. Voor klas 3 is het wel een echte toetsweek met iedere dag twee vakken. Op het rooster van klas 3-mavo staan naast PTO-toetsen en een scheikunde-practicum ook drie PTA-toetsen (tentamens aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer). Het rooster van de toets- en tentamenweek is te bekijken in Zermelo en SOMtoday.