Nieuws - Lekker XL

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Het schooljaar is ruim twee maanden onderweg en voor de brugklassers is het nieuwe er vanaf. Ze kennen de weg en voelen zich inmiddels echte Duinzigters. 

De mentor- en begeleidingslessen en de vakken Sociale vorming en Skillz hebben hier zeker aan bijgedragen. Deze vakken legden de basis voor een positieve sfeer in de klas en een goede planning van het schoolwerk. In dat andere 'schooleigen' vak Duinzigt XL hebben de leerlingen hun talenten kunnen tonen. Bij aanvang van het schooljaar, of beter gezegd bij de inschrijving hebben alle leerlingen gekozen voor Arts, Discovery of Sports.

Bij XL Arts is in de afgelopen weken hard gewerkt aan een groot gezamenlijk schilderij, het "Gigaschilderij". Na wat uitleg over het pointillisme en pixel art zijn de leerlingen aan de slag gegaan om ieder een stukje van het schilderij Portrait of Félix Fénéon van Paul Signac na te schilderen. Aanstaande dinsdag worden de 40 vakjes van 25 cm bij 25 cm naast elkaar gelegd en zal een werk van 2,5 meter x 2,5 meter zich aan de leerlingen openbaren. Het geeft gelijk de essentie van XL Arts aan: met creatieve en samenwerkingstalenten komen tot een mooi eindresultaat! De komende weken gaan dhr. Maiburg en mw. De Looff met de leerlingen eigen muziekinstrumenten maken. Heel bijzonder zal worden de hippie piano oftewel de"Hip-piano". Ook volgt er een workshop Braziliaanse percussie.

XL Discovery is het jaar gestart met het thema Leidens Ontzet. Mw. Visser en mw. Groenewegen hebben niet alleen over het onderwerp verteld, maar zijn ook met de leerlingen op de locaties geweest waar de historische gebeurtenissen zich afspeelden zoals de oude stadsmuur en de Burcht. Ter plekke moesten de leerlingen zich inleven in een tijdsgenoot en daar een verhaal over schrijven. Maar de leerlingen zijn ook nog op een andere manier heel praktisch bezig geweest. Zo bouwden ze in groepjes een katapult en onderzochten welke de beste was. En die ene les dat de twee docenten met de vierdeklassers mee naar Berlijn waren, maakten ze met mw. Boon heerlijke hutspot! Volgende week start de tweede module: het maken van een journaaluitzending.

XL Sports is het schooljaar gestart met voetbal. Daarvoor verplaatsten de leerlingen zich iedere dinsdagmiddag naar de velden van LOHC. Daar werd in de toets- en activiteitenweek ook het super geslaagde toernooi gespeeld. Na de herfstvakantie zijn de leerlingen onder leiding van dhr. Van der Plas, dhr. Ko en mw. Van der Gugten gestart met fitness. Ook dit onderdeel doen ze niet op school, maar buiten de deur. Tot de kerstvakantie is er een afwisselend aanbod van trefbal, tafeltennis, handbal, boulderen (klimmen) en schaatsen.