Stage 2020

Nieuws - Stage 2020

SOMtoday

Inloggen

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Van 3 t/m 7 februari 2020 lopen alle derdejaars (mavo en havo) een week lang een oriënterende snuffelstage. Het is onze ervaring dat leerlingen in deze week

niet alleen veel leren, maar dat het ook bijdraagt aan een betere studiekeuze en een toegenomen motivatie. In de toets- en activiteitenweek van voor de herfstvakantie hebben alle leerlingen van Luba Uitzendbureau een korte sollicitatietraining gehad, die hen moet helpen bij het vinden van een stageplaats. Het zelf regelen van een stageplaats is namelijk onderdeel van het leerproces. Vrijwel alle leerlingen zijn op dit moment druk met het zoeken. Een enkeling zoals Benjamin is al 'onder de pannen': hij gaat stage lopen bij de Marine in Den Helder.

Verschillende leerlingen overwegen om de stage in het buitenland uit te voeren. Dat behoort in principe tot de mogelijkheden, maar school en ouders zullen dan wel goede afspraken moeten maken over vervoer en verblijf.

Deze of volgende week ontvangen de leerlingen van hun stagebegeleider een informatiemapje met daarin de planning, de stageovereenkomst en een informatiebrief voor het stagebedrijf. Zij kunnen deze informatiebrief gebruiken om het bedrijf waar ze stage willen lopen, uit te leggen wat de bedoeling is. Op de achterzijde van de stageovereenkomst staan de belangrijkste aandachtspunten samengevat. De bedrijven waar onze leerlingen aankloppen kunnen ook terecht op onze website.