Ouder-mentorgesprekken

Nieuws - Ouder-mentorgesprekken

SOMtoday

Inloggen

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Op 25 en 26 november organiseren we de eerste ouder-mentorgesprekken van dit schooljaar. Twee weken eerder al, op 11 november versturen we een e-mail met

daarin een link waarmee u zich voor een 10-minutengesprek met de mentor kunt inschrijven. U kunt daarbij indien gewenst een opmerking plaatsen of een vraag stellen. De inschrijving sluit op maandag 18 november om 9.00 uur. In de loop van die dag ontvangen de mentoren een overzicht van de aangevraagde gesprekken (met daarbij de vragen en opmerkingen). Zij zouden dan bij de vergaderingen van 18 t/m 21 november navraag kunnen doen bij collega's om uw vraag bij het 10-minutengesprek te kunnen beantwoorden.

De mentoren gebruiken deze dagen ook om de gesprekken te plannen. Zij zullen uw zoon/dochter uiterlijk op donderdag 21 november een strookje meegeven met daarop de dag, het tijdstip en de plaats van het gesprek. Het kan zijn dat een mentor ervoor kiest om u via de mail te informeren. Mocht er in de communicatie over de afspraak iets misgaan, neemt u dan contact op met de mentor. Alleen hij/zij kan u vertellen hoe laat en waar het gesprek zal plaatsvinden.

Voor gescheiden ouders geldt dat we hopen dat u samen naar het 10-minutengesprek komt. We denken dat het in het belang van de kinderen is dat school en ouders zoveel mogelijk samen optrekken. In dit kader verwijzen we graag naar ons beleid t.a.v. gescheiden ouders.