Profielwerkstuk

Nieuws - Profielwerkstuk

SOMtoday

Inloggen

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Alle examenleerlingen hebben aan het einde van de 3e klas een profiel gekozen. Een profiel is een combinatie van vakken, die voorbereiden op opleidingen in een

bepaalde richting. Het vmbo-tl (de mavo) kent vier profielen: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Groen. Bijvoorbeeld met wiskunde en nask1 in je pakket heb je het profiel Techniek en met economie en Duits (of Frans of wiskunde) het profiel Economie. Een verplicht onderdeel van het vmbo-examenprogramma is het zogenaamde 'profielwerkstuk'. In het kort is dit een onderzoek naar een vervolgopleiding of een beroep. Na het maken van het profielwerkstuk moeten leerlingen met meer zekerheid kunnen zeggen of een beoogde opleiding echt iets voor hen is.

Voor het maken van het profielwerkstuk wordt drie maanden uitgetrokken. Half september zijn de vierdejaars gestart met het maken van groepjes en het bedenken van hoofd- en deelvragen. De lijst van onderwerpen is al net zo divers als de leerlingen zelf: van verpleegkunde tot transport en van horeca tot sport. Op 6 november (na het laatste tentamen), op 26 november (na de herkansing van tentamenperiode 1) en op 5 december (na de Sinterklaasviering in de aula) is er tijd gereserveerd om verder te werken en te overleggen met de begeleider. Op 9 december moet het werkstuk worden ingeleverd en op dinsdag 17 december vinden de presentaties plaats.

Bij deze presentaties zullen ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Er zijn twee rondes waarin groepjes leerlingen hun profielwerkstuk presenteren: van 15.00 tot 16.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. De indeling zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt. Beide onderdelen, het werkstuk en de presentatie moeten minimaal voldoende zijn voor een voldoende eindbeoordeling. En dat is weer nodig om überhaupt te kunnen slagen, want géén voldoende voor het profielwerkstuk betekent géén diploma!