Nieuws - Aanpassing overgangscriteria

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Gisterenavond heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met een wijziging van de overgangscriteria voor de leerlingen, die overstappen van havo naar mavo.

Helaas hebben we in de afgelopen jaren gemerkt dat, wanneer in een vroeg stadium duidelijk wordt dat havo iets te hoog gegrepen is, sommige leerlingen er wat te gemakkelijk over gaan denken. "Ik ga toch naar 2-, 3-, of 4-mavo, dus waarom zou ik nog mijn best doen". Het klopt dat mavo-leerlingen, die één, twee of drie havo hebben gevolgd een relatieve voorsprong hebben, maar om na de overstap succesvol te zijn, zal er nog steeds hard gewerkt moeten worden. 

In het kort komt de wijziging erop neer dat leerlingen, die van havo naar mavo doorstromen nog steeds gemiddeld voldoende moeten staan; in klas 1 voor alle vakken en in klas 2 en 3 voor de mogelijke examenvakken. Wanneer er bijvoorbeeld door ziekte of andere omstandigheden reden is om hiervan af te wijken, dan kan de docentenvergadering daar nog steeds toe besluiten. 

De nieuwe overgangscriteria voor 1-havo naar 2-mavo, voor 2-havo naar 3-mavo en voor 3-havo naar 4-mavo vindt u op de site. Dit alles betekent dat de criteria zoals in de informatiegids zijn verwoord, niet meer gelden.