Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Op Duinzigt zweten en zwoegen de examenleerlingen zich deze week een hoedje tijdens hun eerste tentamenperiode. Als ik dit schrijf, is alleen nog muziek, handvaardigheid en geschiedenis aan de beurt. De leerlingen worstelen zich door teksten, formules, brief schrijven, berekeningen, vertalingen en was het nou 'als hem'  of ' dan hij ' ???

Na morgen is het klaar en gaan de leerlingen zich voorbereiden op de tweede periode. Ze weten dan wel inmiddels hoe zo 'n tentamenweek nou precies werkt !!!! Een enkeling zal vanavond nog naar de KTS gaan voor de voorlichting van verschillende MBO-opleidingen en /of naar Leiden voor de Leidse voorlichtingsdagen. Kortom, het zijn drukke dagen en avonden voor de leerlingen. En dan moet het nog Kerst worden !!!