Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Terwijl de anderejaars op pad zijn, is de 4M-groep gisteren begonnen met het PWS, oftewel het ProfielWerkStuk. Een werkstuk dat de afronding vormt voor het hele VMBO-traject dat deze leerlingen hebben doorlopen. Een algemene start in de aula, waarna de leerlingen in lesgroepen uiteen gaan voor verdee informatie. Na de pauze zoeken de groepjes elkaar op en gaan brainstormen over allerlei onderwerpen: horeca, Veva, hoe begin ik een eigen bedrijf, is de marine iets voor mij, de kraamzorg etc.etc. De start is er, nu op naar 17 december als het werkstuk geheel en al klaar moet zijn en ingeleverd moet worden.