Vakken en lesuren

Leerlingen - Vakken en lesuren

Wij noemen 'vmbo-tl' nog steeds liever 'mavo' omdat het beter weergeeft waar we voor staan: algemeen vormend onderwijs. Met je mavodiploma op zak heb je een stevige basis voor mbo of havo.

De lessentabel van leerjaar 1 en 2 is bij mavo en havo nagenoeg hetzelfde. In 2-havo wordt de vakken Skillz en IT&M niet gegeven. Leerlingen hebben in plaats daarvan een uur meer Duits en een half uur meer aardrijkskunde en biologie. In de onderbouw wordt relatief veel tijd besteed aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Alle vakken zijn klassikaal (met je eigen klas) met uitzondering van Duinzigt XL, waar je een keuze hebt gemaakt voor Sports, Arts of Discovery.

Het tweede leerjaar is een pittig jaar. Er worden niet alleen hogere eisen gesteld, je krijgt er ook nog eens drie vakken bij: economie, nask en Duits. Met name voor dyslectische leerlingen kan het volgen van drie moderne vreemde talen zwaar zijn. Aan het eind van de brugklas wordt daarom aan de dyslectische leerlingen die doorstromen naar 2-mavo de mogelijkheid geboden Skillz te kiezen i.p.v. Frans. In 2-havo is een vrijstelling voor een moderne vreemde taal niet mogelijk.

Vanaf 3-mavo volg je de verplichte vakken zoals Nederlands en Engels nog steeds in klassikale groepen, maar bij de keuzevakken volg je de lessen in zogenaamde 'clustergroepen'. Klas 3-mavo is in verschillende opzichten al een examenjaar. Je sluit namelijk al vakken en onderdelen van vakken af, die deel uitmaken van het examenprogramma. Je haalt dus al cijfers, die meetellen voor het eindexamen. Welke vakken en onderdelen dat zijn, staat beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

In 3-havo zijn alle lessen nog steeds klassikaal. Alleen in de tweede helft van het jaar maken leerlingen een keuze tussen natuurkunde en handvaardigheid. Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen voor de bovenbouw doorstromen naar Duinzigt-havo. Voor sommigen kan het een verstandige (tussen)stap zijn om na 3-havo over te stappen naar 4-mavo. In dat geval moet je er rekening mee houden dat je toekomstige klasgenoten in 3-mavo al een aantal examenonderdelen hebben afgesloten.