Stage klas 3

Leerlingen - Stage klas 3

Een verplicht onderdeel van het programma van klas 3 (mavo en havo) is de snuffelstage in de eerste week van februari. Een unieke kans om je te oriënteren op je toekomstige beroep.

In de week van 3 t/m 7 februari 2020 gaan alle leerlingen van 3-mavo en 3-havo stage lopen. Het gaat om een snuffelstage, die je zelf moet zoeken en waarin je je oriënteert op een beroep of bedrijf. 

Lijkt het u leuk om één van onze leerlingen een week te laten meedraaien in uw organisatie? Of bent u misschien al door één van hen benaderd met een stageverzoek? Hier leest u in het kort wat de stage inhoudt.

Je gaat stage lopen in de week van 3 t/m 7 februari 2020. Voordat het zover is, moet je een aantal zaken bedenken, en ook regelen. Uiteraard word je geholpen, maar veel zul je zelf moeten doen!

Voordat je op stage gaat moet er eerst een stageovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst wordt door drie partijen ondertekend: het stagebedrijf, je stagebegeleider en een ouder.

Duinzigt is een van de scholen die aan de basis stond van het project Professional meets Talent (PmT). Het is een platform dat vraag en aanbod op het gebied van stages bij elkaar brengt.

Duinzigt wil alle bedrijven en instellingen waar leerlingen stage gaan lopen graag zo goed mogelijk informeren. Daarvoor is het nodig om ruim van tevoren over