Leerlingenstatuut

Leerlingen - Leerlingenstatuut

De leefregels geven goed weer hoe we met elkaar om willen gaan. De rechten en plichten staan beschreven in het leerlingenstatuut. Hieruit volgen meer uitgewerkte regels en afspraken.

Als leerling mag je van docenten verwachten dat zij hun best doen om jou zo goed mogelijk les te geven en dat zij je begeleiden en helpen waar nodig. Daar staat tegenover dat jij je binnen en buiten de les positief opstelt en je aan een aantal afspraken houdt.

Hoewel de tekst van het leerlingenstatuut soms een beetje formeel en moeilijk geschreven is, zou je het toch eens moeten proberen te lezen. Je vindt er antwoorden op veel praktische vragen, zoals "Kan een docent mij verbieden energiedrank te nuttigen? Is de eerste dag na een week vakantie huiswerkvrij? Kan ik straf krijgen omdat ik mijn boeken ben vergeten? Hoeveel toetsen mogen er per dag en per week worden gegeven?" Allemaal zaken die in het leerlingenstatuut zijn bepaald. Sommige artikelen uit het leerlingenstatuut zoals over huiswerk, toetsing en inhalen en herkansen zijn uitgewerkt in meer concrete regels en afspraken.