Uitsturen

Leerlingen - Uitsturen

Je mag van docenten verwachten dat zij hun best doen om de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Op hun beurt verwachten zij van jou dat je je best doet en de les niet verstoort.

De artikelen 6.4 en 6.5 van het leerlingenstatuut gaan hierover. Je mag de les niet verstoren door bijvoorbeeld door de uitleg heen te praten of door andere leerlingen af te leiden. Ook moet je je houden aan de gedragsregels die in de lokalen gelden. Als een docent van mening is dat je de voortgang van de les verstoort, kan hij/zij je een straf opleggen of je uit de les verwijderen. In dat laatste geval krijg je een 'uitstuurformulier' mee en meld je je bij je teamleider. Als die er niet is, meld je je bij een andere teamleider.

Na de 3e keer uitsturen gaat de teamleider met jou en je ouders in gesprek om te kijken wat er speelt en wat er moet gebeuren om vaker uitsturen te voorkomen. Word je daarna toch nog uit de les verwijderd, dan kun je een dag intern geschorst worden. Bij de 5e keer zal de teamleider deze mogelijkheid met de adjunct-directeur bespreken. Bij een interne schorsing zit je van 8.30 uur tot 16.30 uur apart van de klas te werken aan je schoolvakken.