Te laat

Leerlingen - Te laat

Om de lestijd zo goed mogelijk te besteden, is het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Niet alleen in het leerlingenstatuut maar ook met Bureau Leerplicht zijn hierover afspraken gemaakt.

In artikel 7.1 van het leerlingenstatuut staat dat je alle op je rooster vermelde lessen moet volgen, en dat je op tijd in het lokaal aanwezig moet zijn. Kom je te laat, dan is dat niet alleen vervelend voor jou maar verstoor je ook de les en leid je andere leerlingen af.

In artikel 7.2 staat dat je je bij de administratie moet melden, als je een keer te laat in de les bent. Als er een goede reden is waarom je te laat bent, lever je dezelfde of de volgende dag bij de administratie een absentiebriefje van je ouders in.

Wanneer je géén goede reden hebt, dan moet je je de volgende dag om 8.00 uur melden bij de conciërge. Ben je meer dan 10 minuten te laat, dan moet je je daarnaast op de dag van het te laat komen ook nog melden bij de teamleider om te kijken hoe je de gemiste lesstof kan inhalen.

Kom je vaker te laat, dan hanteren we de zogenaamde '4-8-12-regel'. Bij de 4e en de 8e keer worden je ouders op de hoogte gebracht en bij de 12e keer volgt een melding bij Bureau Leerplicht. De consulent leerplicht (leerplichtambtenaar) kan besluiten om je een waarschuwing te geven, maar kan je ook verwijzen naar Bureau Halt.