Rechten en plichten

Leerlingen - Rechten en plichten

Alle rechten en plichten waaraan leerlingen en docenten zich moeten houden staan beschreven in het leerlingenstatuut. Daaruit volgt een aantal regels over het gedrag tijdens de les.

Op diverse plekken in de school hangen ze ingelijst aan de muur: onze 'leefregels'. We hebben ze niet zelf bedacht, maar vonden ze bij 'Jij bent Uniek!'. Het geeft echter precies weer hoe we het zien.

De leefregels geven goed weer hoe we met elkaar om willen gaan. De rechten en plichten staan beschreven in het leerlingenstatuut. Hieruit volgen meer uitgewerkte regels en afspraken.

In het leerlingenstatuut gaat het o.a. over het volgen van onderwijs en wat ervoor nodig is om de lessen goed te kunnen volgen, bijvoorbeeld over het meenemen van je spullen en het maken van huiswerk.

Om de lestijd zo goed mogelijk te besteden, is het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Niet alleen in het leerlingenstatuut maar ook met Bureau Leerplicht zijn hierover afspraken gemaakt.

Je mag van docenten verwachten dat zij hun best doen om de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Op hun beurt verwachten zij van jou dat je je best doet en de les niet verstoort.

De aula en het schoolplein zijn plekken om te ontspannen, in de lokalen moet worden gewerkt en geleerd. Om afleiding te beperken zijn vijf 'gouden lokaalregels' geformuleerd.