Leerlingen - Lestijden

De lessen op Duinzigt duren 50 minuten met na het 2e en 4e lesuur een pauze. Voorafgaand aan het eerste lesuur is er om 8.15 uur gelegenheid om een i-uur te volgen.

Een paar keer per jaar, bijvoorbeeld op de dagen van de rapportvergaderingen, geldt er een 40-minutenrooster. Dan beginnen we nog steeds om 8.40 uur, maar zijn er twee keer drie lessen gevolgd door een pauze (om 10.40 en om 13.00 uur). Het 7e en 8e lesuur kan op die middagen doorgaan of vervallen. Dat hangt ervan af of de docent wel of niet bij de vergadering aanwezig moet zijn. Bij een studiemiddag waarbij alle docenten aanwezig moeten zijn, zijn de leerlingen na het 6e lesuur vrij. Inhalen of herkansen kan op dagen met een 40-minutenrooster al vanaf 13.00 uur. 

De lestijden bij het gewone 50-minutenrooster zijn:

1e lesuur 8.40-9.30 uur
2e lesuur 9.30-10.20 uur
pauze 10.20-10.35 uur
3e lesuur 10.35-11.25 uur
4e lesuur 11.25-12.15 uur
pauze 12.15-12.40 uur
5e lesuur 12.40-13.30 uur
6e lesuur 13.30-14.20 uur
7e lesuur 14.20-15.10 uur
8e lesuur 15.10-16.00 uur

De lestijden bij het 40-minutenrooster zijn:  

1e lesuur 8.40-9.20 uur
2e lesuur 9.20-10.00 uur
3e lesuur 10.00-10.40 uur
pauze 10.40-11.00 uur
4e lesuur 11.00-11.40 uur
5e lesuur 11.40-12.20 uur
6e lesuur 12.20-13.00 uur
pauze 13.00-13.20 uur
7e lesuur 13.20-14.00 uur
8e lesuur 14.00-14.40 uur