Leerlingen - Pauzes

Om 10.20 uur en om 12.15 uur begint een pauze. In de pauzes kunnen leerlingen in de aula, een aantal aangegeven gangen of op het achterplein verblijven en iets eten of drinken.

Het nieuwbouwgedeelte (gele gang en eerste verdieping) en gebouw 2 zijn tijdens de pauzes niet toegankelijk. Ook de oranje gang naar de gymzalen mag niet als pauzeplek worden gebruikt. Tijdens de pauzes is de kantine geopend en kunnen leerlingen een broodje of iets lekkers kopen. Elke week heeft een klas corvee. Dat betekent dat alle leerlingen een paar keer per jaar aan de beurt komen om het afval dat na de kleine en grote pauze is blijven liggen op te vegen. 

Leerlingen van klas 1 en 2 blijven onder schooltijd in het schoolgebouw of op het achterplein. Dat geldt ook in het bijzondere geval dat een les niet kan doorgaan omdat een docent ziek is en er geen vervanger voor handen is. Alleen leerlingen van klas 3 en 4 mogen zich tijdens de pauzes en in tussenuren op het voorplein begeven en het schoolterrein verlaten. Als ze dat doen, verwachten we dat ze de doorgang naar het voorplein vrijhouden voor bezoekers. Verder onderhouden we goede contacten met de buren en met de winkeliers van het winkelcentrum Lange Voort. We rekenen erop dat onze leerlingen zich in de omgeving van de school netjes gedragen en zullen ze erop aanspreken wanneer dat niet het geval is.