Van klas 3 naar 4

Van klas 3 naar 4

Bevordering vanuit 3-mavo naar 4-mavo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van de mogelijke examenvakken 6.0 of hoger is; en

b. het aantal punten voor Nederlands, Engels, de gekozen examenvakken en maatschappijleer 42 bedraagt; en

c. het aantal punten voor Nederlands en Engels 10 bedraagt en de cijfers voor de gekozen examenvakken 6.0 of hoger zijn; en

d. de vakken LO en CKV met een voldoende zijn afgesloten.

 

NB.1 Als het op grond van criterium c niet mogelijk is een profiel te kiezen, kan de leerling niet bevorderd worden.

NB.2 Het kiezen van een extra examenvak is mogelijk als op het eindrapport het gemiddelde voor Nederlands, Engels, maatschappijleer en de vijf gekozen examenvakken 6,5 of hoger is.

 

Bevordering vanuit 3-havo naar 4-havo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van de mogelijke examenvakken 6.5 of hoger is; en

b. bij de vakken die in 4-havo gevolgd gaan worden niet meer dan één onvoldoende staat, waarbij geldt dat er voor de profielvakken géén onvoldoende en bij de vakken Nederlands en Engels maximaal één 5.0 mag staan.

 

Plaatsing vanuit 3-havo in 4-mavo als:

a. niet aan de criteria voor bevordering naar 4-havo wordt voldaan; en

b. op het eindrapport het gemiddelde van de mogelijke examenvakken 6,0 of hoger is; of

c. de docentenvergadering van mening is dat de leerling geschikt is voor de mavo.