Van klas 2 naar 3

Bevordering vanuit 2-mavo naar 3-mavo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van de mogelijke examenvakken* 6,0 of hoger is;  en

b. niet meer dan drie onvoldoendes staan.

(* alle vakken behalve: godsdienst, tekenen en lichamelijke opvoeding)

 

Bevordering vanuit 2-mavo naar 3-havo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van de mogelijke examenvakken 8.0 of hoger is, waarbij het cijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde 7.5 of hoger is; en

b. geen onvoldoendes staan.

 

Bevordering vanuit 2-havo naar 3-havo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van de mogelijke examenvakken* 6,5 of hoger is;  en

b. niet meer dan drie onvoldoendes staan, waarvan maximaal één voor Nederlands, Engels of wiskunde.

(* alle vakken, behalve: godsdienst, tekenen en lichamelijke opvoeding)

 

Plaatsing vanuit 2-havo in 3-mavo als:

a. niet aan de criteria voor bevordering naar 3-havo wordt voldaan; en

b. op het eindrapport het gemiddelde van de mogelijke examenvakken 6,0 of hoger is; of

c. de docentenvergadering van mening is dat de leerling geschikt is voor de mavo.