Van klas 1 naar 2

Van klas 1 naar 2

Bevordering vanuit 1-mavo naar 2-mavo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van alle vakken 6.5 of hoger is; en

b. er bij de mogelijke examenvakken niet meer dan drie onvoldoendes staan.

 

Bevordering vanuit 1-mavo naar 2-havo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van de mogelijke examenvakken 7.5 of hoger is; en

b. geen onvoldoendes staan; en

c. Skillz naar behoren is afgerond.

 

Bevordering vanuit 1-havo naar 2-havo als op het eindrapport:

a. het gemiddelde van alle vakken 7 of hoger is; en

b. er bij de mogelijke examenvakken niet meer dan drie onvoldoendes staan.

 

Plaatsing vanuit 1-havo in 2-mavo als:

a. niet aan de criteria voor bevordering naar 2-havo wordt voldaan; en

b. op het eindrapport het gemiddelde van alle vakken 6,0 of hoger is; of

c. de docentenvergadering van mening is dat de leerling geschikt is voor de mavo.