Overgangscriteria

Overgangscriteria

Op de vrijdag vóór de laatste lesdag wordt de eindbalans opgemaakt en is de vraag: ben je over naar het volgende leerjaar? Tijdens de laatste twee lesdagen kan je niet meer herkansen of inhalen.

Er wordt bij de overgang gekeken naar je gemiddelde cijfers en naar het aantal onvoldoendes. Er zijn overgangscriteria voor 'doorstromen' (bijvoorbeeld van 1-mavo naar 2-mavo), maar ook voor 'opstromen' (bijvoorbeeld van 1-mavo naar 2-havo) en voor 'afstromen' (bijvoorbeeld van 2-havo naar 3-mavo).

Klik hier voor de overgang van klas 1 naar 2.

Klik hier voor de overgang van klas 2 naar 3.

Klik hier voor de overgang van klas 3 naar 4.