Naar het mbo

Leerlingen - Naar het mbo

Ongeveer drie kwart van de mavoleerlingen vervolgt de schoolloopbaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het mbo ga je leren voor een beroep dat bij je past: kapper, bakker, verzorgende, automonteur etc.

Met het mavodiploma op zak kun je bij de meeste mbo-opleidingen op niveau 4 starten. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je ook zonder diploma tot het mbo worden toegelaten. In dat geval start je meestal met niveau 1, de Entree-opleiding. In de omgeving zijn er drie grote mbo's die veel verschillende opleidingen bieden: het MBO Rijnland in Leiden, het Mondriaan College in Den Haag en het Nova College in Haarlem. Daarnaast zijn er meer gespecialiseerde mbo's zoals het Grafisch Lyceum, het Media College, het Luchtvaart College en het Hout- en Meubileringscollege. De meeste opleidingen worden aangeboden in de zogenaamde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Je gaat dan vijf dagen naar school en leert de praktijk d.m.v. stages.

In 4-mavo maak je een definitieve keuze voor een vervolgopleiding. In veel gevallen is het mogelijk om een dagje mee te lopen, bedoeld om de laatste twijfels weg te nemen. Vervolgens ga je je inschrijven en zal je nieuwe school het één en ander van je willen weten. Wat je weet en kan blijkt uit je cijferlijst, maar je motivatie wordt pas goed duidelijk in een persoonlijk gesprek. De meeste opleidingen zullen je dan ook voor een intakegesprek uitnodigen.

In Nederland ben je leerplichtig t/m het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Tot de dag dat je 18 jaar wordt, geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat je van je 16e tot je 18e verplicht bent onderwijs te volgen als je géén diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebt. Ben je, als je Duinzigt met of zonder diploma verlaat, nog geen 18 jaar, dan zal je je dus bij een vervolgopleiding moeten inschrijven om een startkwalificatie te halen. Ben je een meer praktisch ingestelde leerling, dan is het wellicht verstandig om een opleiding te kiezen die in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) wordt aangeboden. In de BBl leer je het vak in de praktijk en ga je één dag per week naar school.