Naar 4-havo

Leerlingen - Naar 4-havo

Vanaf schooljaar 2023-2024 kun je voor de havo-bovenbouw terecht op Duinzigt Havo. Ook mavo-geslaagden die naar 4-havo willen doorstromen, kunnen naar Duinzigt Havo.

Als je in 3-havo bevorderd wordt naar 4-havo, kun je zonder aanvullende eisen bij Duinzigt Havo instromen. Je staat dus voor alle mogelijke examenvakken gemiddeld een 6,5 of hoger en hebt voor de door jou gekozen vakken in 4-havo maximaal één onvoldoende. Daarbij geldt dat je voor je profielvakken géén onvoldoende mag staan en bij de vakken Nederlands en Engels maximaal één 5.0 mag hebben.

Wil je na 4-mavo naar 4-havo doorstromen, dan moet je rekening houden met het volgende. Om een profiel te kunnen kiezen, moet je eindexamen hebben gedaan in de vakken van dat profiel. Verder is het zo dat je examen moet hebben gedaan in een extra vak. Je kan op Duinzigt een extra vak kiezen als je op het eindrapport van 3-mavo gemiddeld een 6,5 of hoger staat voor Nederlands, Engels, maatschappijleer en je vijf gekozen examenvakken.

Bij Duinzigt havo kun je ook zonder extra vak in 4-havo kunnen instromen. Er worden dan wel bepaalde eisen gesteld zoals een 6,5 gemiddeld op je eindlijst en zul je een profiel / pakket moeten kunnen kiezen met vakken waar je examen in hebt gedaan. Wat nog niet vaststaat, is of je je bij sommige vakken voor een goede aansluiting in de zomervakantie extra lesstof eigen moet maken.

 

Het vakkenoverzicht van 4- en 5-havo op Duinzigt Havo:

Gemeenschappelijk deel met voor iedere leerling verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding en Begeleidingsles.

Profieldeel met een keuze uit vier profielen:

- Natuur en Techniek: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie

- Natuur en Gezondheid: Biologie, Scheikunde, een keuze voor Wiskunde A of Wiskunde B en een keuze voor Aardrijkskunde of Natuurkunde

- Economie en Maatschappij: Economie, Geschiedenis, Wiskunde A en een keuze voor Duits, Frans, Maatschappijwetenschappen of Aardrijkskunde

- Cultuur en Maatschappij: Geschiedenis, een vreemde taal (keuze Duits of Frans), een maatschappij-vak (keuze Aardrijkskunde, Economie of Maatschappijwetenschappen) en een cultuurvak (keuze Kunstvak Beeldend, Kunstvak Muziek, Duits of Frans)

Vrij deel waarin nog één vak gekozen moet worden: Aardrijkskunde, Maatschappijwetenschappen, Biologie, Bewegen Sport & Maatschappij (BSM), Duits, Frans Economie, Geschiedenis, Kunstvak Beeldend, Kunstvak Muziek, Natuurkunde of Wiskunde.