Voor stagebedrijven

Leerlingen - Voor stagebedrijven

Lijkt het u leuk om één van onze leerlingen een week te laten meedraaien in uw organisatie? Of bent u misschien al door één van hen benaderd met een stageverzoek? Hier leest u in het kort wat de stage inhoudt.

De stage van Duinzigt is een oriënterende snuffelstage van een week, uitgevoerd door leerlingen uit 3-mavo of 3-havo. De stage maakt onderdeel uit van hun loopbaanoriëntatie. We hopen dan ook dat onze leerlingen tijdens de stage in de gelegenheid worden gesteld om met verschillende kanten van uw organisatie kennis te maken. Na afloop moeten de stagiairs kunnen aangeven of zij later in deze of een vergelijkbare organisatie willen werken. Voor de meeste leerlingen geldt dat ze zich nog aan het oriënteren zijn op hun studie- en beroepskeuze. Een enkeling weet al wat hij/zij wil worden en hoopt bij de stage bevestigd te worden in deze keuze.

stage 2
stage 3
stage 1

De stage zal worden uitgevoerd in de week van 6 t/m 10 februari 2023. De omvang van de stage bedraagt 5 dagen van maximaal 7 uur. De werktijden van de stagiair worden in overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van het soort bedrijf of organisatie. De stagiair ontvangt géén geldelijke betaling voor de werkzaamheden. Voorafgaand aan de stage zal er een stageovereenkomst worden getekend.

Tijdens het uitvoeren van de stage wordt er door alle betrokkenen op gelet dat de werkzaamheden veilig en gezond worden uitgevoerd. Via de ouders zijn de stagiairs verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. De school heeft daarnaast nog een ongevallenverzekering afgesloten.

Alle stagiairs hebben een stagebegeleider toegewezen gekregen. Zij hebben hen zo goed mogelijk op de stage voorbereid. U mag van onze leerlingen verwachten dat zij op tijd aanwezig zijn, zich aan afspraken houden en zich kleden en gedragen zoals u dat vraagt. De stagiairs zullen zich in geval van ziekte zowel bij u als bij ons afmelden. Zij houden dagelijks een stageboek met opdrachten bij, dat zij vóór aanvang van de stage u ter inzage zullen aanbieden.

Heeft u voor, tijdens of na de stage vragen of opmerkingen, neemt u dan alstublieft contact op met onze stagebegeleiders. Dat zijn mw. McGreevy en dhr. Ko. Zij of één van de andere medewerkers van de school zullen de stagiairs tijdens de stage bezoeken. Indien dit niet mogelijk is, nemen zij telefonisch contact op.