Plannen

Leerlingen - Plannen

Plan het inhalen en herkansen van toetsen ruim van tevoren. Er moeten namelijk nogal wat handelingen gedaan worden voordat je een toets kunt inhalen of herkansen.

Ga je inhalen of herkansen, dan moet je drie dingen doen.

1. Je maakt ongeveer een week vóór de geplande datum een afspraak bij je docent. Je levert bij hem/haar een inhaal- of herkansingsblaadje in en maakt eventueel een afspraak voor een i-uur. De docent zorgt ervoor dat jouw toets op de afgesproken datum klaarligt in de kast in lokaal 0.25.

2. Vervolgens maak je voor de geplande datum een inhaal- of herkansingsafspraak in SOMtoday. Controleer in je SOMtoday-rooster of het gelukt is. Je ziet de afspraak bij het geplande uur staan.

3. Tot slot, afspraak is afspraak. Als je bij een inhaal- of herkansingsafspraak om een of andere reden niet verschijnt, word je afwezig gemeld en verspeel je één van je 10 herkansingen voor die periode.

Elke ochtend wordt gecontroleerd of alle inhaal- en herkansingstoetsen voor die middag klaarliggen in de kast. Als er iets niet klopt, wordt geprobeerd dat nog te herstellen. Bijvoorbeeld als de docent de toets per ongeluk in het verkeerde bakje heeft gelegd of als jij je op een andere dag hebt ingeschreven dan je op je blaadje hebt geschreven. Al met al best veel werk om jou de gelegenheid te bieden om in te halen en te herkansen. En als je een keer door lesuitval eerder uit bent, meld je je bij dhr. Slijper of dhr. De Haan. Meestal kan er wel een oplossing gevonden worden om de toets een uur eerder te maken.