Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Examen

Klas 4mavo is je laatste jaar op Duinzigt. Je gaat examen doen en een vervolgopleiding kiezen. Je gaat een week op buitenlandse reis, er zijn vier weken waarin er tentamens zijn, de laatste week zijn de lessen facultatief en het examen begint een paar dagen na de meivakantie. Blijft over: 21 lesweken, waarin je vol aan de bak moet!

Lees meer: Examen

Lessen klas 4

Klas 4mavo is het examenjaar en bestaat uit drie periodes die ieder met een tentamenweek worden afgesloten. Je doet examen in minimaal zes vakken. Naast de verplichte vakken Nederlands en Engels zijn dat twee sectorvakken en twee vrije vakken. Sommige leerlingen volgen een extra vak.

Lees meer: Lessen klas 4

Kiezen klas 4

Met het mavodiploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar de havo. In beide gevallen kunnen door de vervolgopleiding bepaalde eisen gesteld worden. Die kunnen te maken hebben met je vakkenpakket of met je resultaten. Zo moet je bij de meeste havoscholen op je eindlijst een 6,8 gemiddeld staan.

Lees meer: Kiezen klas 4

Nieuws Leerlingen