Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

In leerjaar 3 (mavo en havo) ga je halverwege het schooljaar een week stage lopen bij een bedrijf of instelling. Deze snuffelstage is zowel een onderdeel van de loopbaanoriëntatie als van de talentontwikkeling. Na het ontdekken en ontwikkelen van je talenten is oriënteren de logische vervolgstap.

De oriënterende stage is bedoeld om de beroepskeuze verder duidelijk te krijgen. De snuffelstage wordt in het najaar voorbereid en in februari uitgevoerd. Je gaat zelf op zoek naar een stageadres. Voordat je op de stage kan, moet er eerst een stageovereenkomst worden getekend door het stagebedrijf, de school en je ouders. Iedere klas heeft een eigen stagebegeleider. Dat zijn mw. Van der Burg, mw. McGreevy en dhr. Ko. Zij zijn voor jou, maar ook voor je ouders en de stagebedrijven het eerste aanspreekpunt.

Tijdens de stage krijg je hopelijk een goed beeld van wat het inhoudt om in een bedrijf of instelling te werken. In het stageboek leg je je opgedane ervaringen dagelijks vast. Tijdens de werkzaamheden staan veiligheid en gezondheid uiteraard voorop. Ook is het belangrijk dat vooraf duidelijk is hoe het zit met de verzekeringen, voor het geval dat er iets vervelends gebeurt.

Voor leerlingen van 3mavo en 3havo geldt dat de stage onderdeel is van het Programma van Toetsing en Overgang. Dat betekent dat de stage naar behoren moet zijn uitgevoerd om bevorderd te kunnen worden naar klas 4. Wanneer je door omstandigheden de stage niet of niet volledig hebt kunnen uitvoeren, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Klik hier om je stagegegevens in te vullen.

Nieuws Leerlingen