Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Lessen klas 3

In de onderbouw zat je bij vrijwel alle lessen met dezelfde klasgenoten bij elkaar. Vanaf 3mavo volg je de verplichte vakken zoals Nederlands en Engels nog steeds in klassikale groepen maar bij de keuzevakken word je in zogenaamde clustergroepen geplaatst. Je zit dan met leerlingen van andere klassen bij elkaar. In 3havo zijn alle lessen klassikaal.

Lees meer: Lessen klas 3

Stage klas 3

In leerjaar 3 (mavo en havo) ga je halverwege het schooljaar een week stage lopen bij een bedrijf of instelling. Deze snuffelstage is zowel een onderdeel van de loopbaanoriëntatie als van de talentontwikkeling. Na het ontdekken en ontwikkelen van je talenten is oriënteren de logische vervolgstap.

Lees meer: Stage klas 3

Kiezen klas 3

In de begeleidingslessen zal zowel in 3mavo als in 3havo veel aandacht besteed worden aan de oriëntatie op het vervolgonderwijs. Met een mavodiploma heb je toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en met een havodiploma tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Voor de verschillende opleidingen bestaan verschillende toelatingseisen.

Lees meer: Kiezen klas 3

3havo

Op Duinzigt is het helaas niet mogelijk om je havo-opleiding af te maken. Als je bevorderd wordt naar 4havo, zul je van school moeten veranderen. Je mentor zal je bij deze overstap intensief begeleiden. Wat het onderwijs betreft wordt er in 3havo wel al een groter beroep gedaan op je zelfstandigheid. Ook dat hoort bij de voorbereiding op de overstap.

Lees meer: 3havo

Nieuws Leerlingen