Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Om op school en daarbuiten succesvol te zijn, heb je niet alleen kennis nodig, maar moet je ook sociaal vaardig en computervaardig zijn en goed kunnen plannen. Verder worden er steeds hogere eisen gesteld aan je taal- en rekenniveau. Het aanleren van al deze vaardigheden gebeurt binnen Skillz.

In het rooster van alle leerlingen van klas 1 staat drie uur in de week het vak Skillz. In dit vak staan het aanleren en oefenen van vaardigheden centraal. Een belangrijke vaardigheid waar je je hele schoolloopbaan veel aan hebt is plannen. Het organiseren van het huiswerk is voor veel leerlingen best lastig. Om dit goed onder de knie te krijgen, werken alle brugklasleerlingen met een Plenda. Bij Skillz leer je hoe je deze plan-agenda het beste kunt gebruiken.
Om je de leerstof bij de verschillende vakken eigen te maken, maak je gebruik van studievaardigheden zoals bij woordjes leren en samenvatten en van computervaardigheden zoals bij het maken van een verslag of een presentatie. Ook die vaardigheden komen binnen Skillz aan bod.
Een derde soort vaardigheden heeft te maken taal en rekenen. Op de basisschool is hier veel aandacht aan besteed en in de lessen Nederlands en wiskunde gaan wij er op Duinzigt mee door. Het komt echter regelmatig voor dat leerlingen op één of meer onderdelen nog niet op het gewenste niveau zijn. Bij Skillz werken we met een online-methode voor taal en rekenen, waardoor alle leerlingen hun een eigen programma kunnen volgen.
Tot slot zijn er nog de sociale vaardigheden. Naast de drie uur Skillz volgen alle leerlingen een half jaar het vak Sociale Vorming. Hier leer je hoe je op een prettige manier met elkaar kunt omgaan. Het motto van deze lessen is: "ik ben oké, jij bent oké". De lessen sociale vorming zijn anders dan alle andere lessen en de groepen zijn kleiner dan gewoonlijk. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin iedereen zich veilig voelt om over zichzelf, de ander en de groep te spreken.

Nieuws Leerlingen