Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Begeleiding klas 1

De eerste periode is gericht op een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De eerste dag blijven de boeken dan ook nog thuis. Eerst kennismaken; met je klas, je mentor, enkele medewerkers en het schoolgebouw. Je zult veel moeten luisteren, maar er is ook gelegenheid om je te ontspannen, bijvoorbeeld bij het interactieve theater van The Big Mo.

Lees meer: Begeleiding klas 1

Lessen klas 1

Het lesrooster van leerjaar 1 bestaat uit een groot aantal vakken, dat er voor mavo en havo nagenoeg hetzelfde uitziet. Niet elk vak heeft hetzelfde aantal lesuren. Relatief veel tijd wordt besteed aan Nederlands, Engels en wiskunde. Naast deze en andere bekende vakken als geschiedenis, biologie, Frans en muziek is er ook Skillz, een vaardighedenlijn voor taal, rekenen, studievaardigheden, ICT-vaardigheden en sociale vorming. Daarnaast heeft iedere leerling gekozen voor Duinzigt XL Sports, Arts of Discovery.

Lees meer: Lessen klas 1

Skillz

Om op school en daarbuiten succesvol te zijn, heb je niet alleen kennis nodig, maar moet je ook sociaal vaardig en computervaardig zijn en goed kunnen plannen. Verder worden er steeds hogere eisen gesteld aan je taal- en rekenniveau. Het aanleren van al deze vaardigheden gebeurt binnen Skillz.

Lees meer: Skillz

Nieuws Leerlingen