Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Docenten verwachten van jou dat:

1. je het huiswerk in je agenda opschrijft.

2. je bij afwezigheid of ziekte het opgegeven huiswerk in SOM bekijkt.

3. je de huiswerkopdrachten zo goed mogelijk maakt en leert.

4. je een briefje van je ouders overlegt als je het huiswerk niet gemaakt of geleerd hebt.

5. je afspraken over inhalen, herkansen, inleveren en i-uren nakomt.

 

Je mag van docenten verwachten dat:

1. ze het huiswerk tijdig en duidelijk opgeven (in SOM en op het bord).

2. ze uitleg geven over het hoe, wat en waarom van het huiswerk.

3. ze aangeven op welke manier het geleerde zal worden getoetst.

4. ze rekening houden met de totale huiswerklast.

5. ze je de gelegenheid geven om vragen te stellen over het huiswerk.

6. ze duidelijk maken wat de sancties zijn bij niet of onvoldoende gemaakt huiswerk.

7. je een afspraak kunt maken voor een i-uur.

 

Nieuws Leerlingen