Groep 8 - Cito-toetsen

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Meestal wordt bij toetsen gekeken of je de behandelde lesstof hebt begrepen. Bij de Cito-toetsen kijken we niet terug maar vooruit. Wat moet je nog meer oefenen?

In september maak je als leerling van klas 1 de zogenaamde 'Cito-0-toets'. De leerlingen in 1-mavo maken een andere versie dan de leerlingen in 1-havo. Er zijn 10 'taken' voor leesvaardigheid, taalverzorging, rekenen en Engels. De uitslag van deze Cito-0-toets wordt o.a. gebruikt om bij Skillz persoonlijke leerdoelen op te stellen voor taal en rekenen. De docent Engels kan de uitslag gebruiken voor de 'basis-plus-les' waarin je gaat herhalen of verrijken.

In mei maak je tijdens de Skillz-lessen de 'Cito-1-toets'. Deze bestaat uit dezelfde taken als de Cito-0-toets. Met de uitslag kun je zien wat het extra oefenen bij Skillz en bij Engels basis-plus heeft opgeleverd. Vervolgens formuleer je weer (nieuwe) persoonlijke taal- en rekendoelen voor Skillz in klas 2-mavo. Halverwege klas 2 volgt nog de 'Cito-2-toets'.

Jouw resultaten voor de Cito-toetsen worden vergeleken met die van andere mavo- of havo-leerlingen, die de toetsen ook gemaakt hebben. Zo krijgen wij als school ook een goed beeld van waar onze leerlingen onder, op of boven het landelijke niveau presteren.