En nog veel meer

Groep 8 - En nog veel meer

Binnen en buiten het lesrooster biedt Duinzigt nog veel meer extra’s. We hopen dat je succesvol zult zijn, maar ook dat je later kunt terugkijken op een heel leuke schooltijd.

Als we de jaarkalender volgen dan is de eerste vermeldenswaardige extra de tijd die we nemen om elkaar goed te leren kennen. In klas 1 en 2 is er eerst een uitgebreide introductie voordat de eerste lessen beginnen. Het eerste schoolfeest van het jaar is eind september en is alleen voor de brugklassers. In de week voor de herfstvakantie gaan de vierdeklassers op buitenlandse reis naar Engeland of Berlijn, terwijl de overige leerlingen leuke en serieuze activiteiten afwisselen in de toets- en activiteitenweek.

veel meer 03
veel meer 05
veel meer 02
veel meer 04

 

Echt bijzonder is ook de wijze waarop we op 5 december Sinterklaas op school ontvangen en in de week voor Kerstmis het Kerstbal vieren. Halverwege het schooljaar gaan alle leerlingen van klas 3 een week op stage en eind maart is er al weer een toets- en activiteitenweek met in de brugklas excursies naar het Archeon en Blijdorp. Als het schooljaar bijna ten einde loopt, is er opnieuw een schoolfeest dat in het afgelopen jaar meer een festival was met karaoke, silent disco en een race-simulator.

Iets serieuzer maar een minstens zo belangrijke extra zijn de vieringen. We zijn een katholieke school en een paar keer per jaar willen we vieren dat we met zijn allen niet alleen een school, maar ook een gemeenschap zijn. De openingsviering en de paasviering zijn op school, voor de kerstviering en slotviering gaan we naar de Willibrordkerk.