Groeiklas

Groep 8 - Groeiklas

Vanaf 2021 start op Duinzigt de Groeiklas. De Groeiklas is een tussenjaar tussen groep 8 en de brugklas voor kinderen voor wie de overstap naar de middelbare school net iets te vroeg komt.

Voor sommige kinderen komt de overstap naar de brugklas net te vroeg. Ze hebben eigenlijk meer tijd nodig om in te stromen op het niveau dat bij hen past.

In de Groeiklas krijg je de mogelijkheid om nog een jaartje door te groeien. Daarna kun je met vertrouwen naar de brugklas op het bij jou passende niveau.

In de Groeiklas wordt zowel gewerkt aan basisschoolvakken taal en rekenen als aan middelbare schoolvakken. Verder oefen je allerlei vaardigheden die je nodig hebt

De Groeiklas is een gezamenlijk initiatief van Duinzigt en de Sophia Scholen. De Sophia Scholen is met 28 basisscholen in de gemeenten Noordwijk, Teylingen,